OGM 64 Geçici İşçi Alım Başvurusu ve Başvuru Şartları

OGM 64 Geçici İşçi Alım Başvurusu ve Başvuru Şartları
03.05.2024 22:10

OGM 64 Geçici İşçi Alım Başvurusu ve Başvuru Şartları; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Aşçı pozisyonunda 4 adet, Aşçı yardımcısı pozisyonunda 3 adet, Elektrikçi (Genel) pozisyonunda 1 adet, Kaynakçı pozisyonunda 1 adet, Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 2 adet, İş Makinası Operatörü pozisyonunda 2 adet, Traktör Operatörü pozisyonunda 1 adet, Garson pozisyonunda 15 adet, Pastacı pozisyonunda 2 adet, Temizlik Görevlisi pozisyonunda 12 adet, Bulaşıkçı pozisyonunda 5 adet, Seracı pozisyonunda 8 adet, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 5 adet, Kimya Laboratuvarı Teknisyeni pozisyonunda 3 adet olmak üzere toplamda 64 adet Geçici İşçi alımı yapılacaktır.

Açık iş ilanları 29.04.2024 – 03.05.2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olup ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi Türkiye İş Kurumu açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.

Her aday yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi ilgili Bölge Müdürlükleri resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

OGM İşçi Alımı Genel Şartlar

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,
10. Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,
11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilen-dirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,
12. Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.

GARSON (Servis Elemanı) ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. a) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanından mezun olmak,
Veya
 b) Turizm ve Otel İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği ön lisans/lisans programlarının en az bir tanesinden mezun olmak,
Veya
 c) Servis Görevlisi (Seviye 2) [10UMS0049-2],
Servis Görevlisi (Seviye 3) [10UMS0049-3],
Servis Görevlisi (Seviye 4) [10UMS0049-4],
Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak.
4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),
5. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

OGM AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.  a) Ortaöğretim Aşçılık bölümünden,
Veya
b) Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin en az bir tanesinden mezun olmak,
Veya
c) Aşçılık veya Aşçı Yardımcılığı Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine,
Veya
d) 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) veya 21UMS0771-3 Aşçı (Seviye 3)
Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

OGM AŞÇI YARDIMCISI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.   a) Ortaöğretim Aşçılık bölümünden,
Veya
  b) Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin en az bir tanesinden mezun olmak,
Veya
  c) Aşçılık veya Aşçı Yardımcılığı Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine,
Veya
 d) 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) veya 21UMS0771-3 Aşçı (Seviye 3)
Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

OGM SERACI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam te-şekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Meslek Liselerinin Tarım Alanından mezun olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

OGM PASTACI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.   a) Ortaöğretim Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Pasta ve Tatlı Yapımı dalından mezun olmak,
Veya
 b) Pastacılık ve Ekmekçilik ön lisans programından mezun olmak,
Veya
 c) Pastacılık ve tatlı yapımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki
Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine,
Veya
  d) Pastacı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine [10UMS0111-4] sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

OGM BULAŞIKÇI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,
3. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

OGM TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLARI

1.En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,
3. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

OGM İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.
2. En az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Kazıcı-Yükleyici veya Kepçe Operatörlüğü sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.
3.“G” Sınfı Sürücü Belgesine sahip olmak
4. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,
5. ” Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
6. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

OGM TRAKTÖR OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak
2. En az 1 yıllık  “F” Sınıfı  veya “F” Sınıfını kapsayan Sürücü Belgesine sahip olmak.
3. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak ,
4. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
5. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

OGM KAYNAKÇI (Oksijen ve Elektrik) ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.     a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;
Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık veya Metal Doğrama dallarının herhangi birinden mezun olmak,
Veya
        b) Kaynak Teknolojisi ön lisans bölümünden mezun olmak,
        c) Kaynakçılık, Metal İşleri, Metal Teknolojisi(Kaynakçılık), Elektrik Kaynakçılığı dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,                                                           Veya
       d) 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)
11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4)
12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3),
12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4),
Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4.   Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

OGM ELEKTRİKÇİ (GENEL) ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.   a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Yüksek Gerilim Sistemleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olmak,
Veya
      b) Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
Veya
      c) Bakım ve Onarım Elektrikçiliği, Elektrik, Elektrik Teknolojileri dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,                              Veya
     d) 11uy0019-4 Otomotiv Elektrikçisi (seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

OGM SIHHİ TESİSATÇI ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının; Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarının birinden mezun olmak,
Veya
     b) Ön Lisans eğitim kurumlarının; Doğalgaz Tesisatı Teknolojisi veya Yapı Tesisatı Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
Veya
c) 13UMS0305-4 Sıhhi Tesisat Bakım Onarımı ve Servis Elamanı (Seviye 4),
13UMS0308-3 Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3),
13UMS0307-5 Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı (Seviye 5)
Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

OGM KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ ÖZEL ŞARTLARI

1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.  a) Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanından mezun olmak,
Veya
b) Ön Lisans eğitim kurumlarının Kimya Teknolojisi programlarından mezun olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.