Dışişleri Bakanlığı 170 Memur Alımı İlanı Yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı 170 Memur Alımı İlanı Yayınlandı
25.05.2024 20:16

Dışişleri Bakanlığı, 170 memur alımı ilanını yayınladı ve birçok kişi için heyecan verici bir fırsat sunuyor. Bu alım ile devletin dış ilişkilerini güçlendirmek ve ülkenin çıkarlarını yurtdışında korumak amacıyla yeni bir ekip oluşturulacak. Başvuru yapacak adaylar için belirlenen başvuru şartları ve süreci oldukça önemlidir.

Başvuru şartları, adayların taşıması gereken nitelikler ve eğitim düzeyi gibi detayları içerirken, başvuru süreci adayların hangi adımları takip etmeleri gerektiği hakkında bilgi sağlar. Bu yazıda, Dışişleri Bakanlığı 170 memur alımı ilanı ile ilgili detayları inceleyeceğiz. Başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında bilgi sahibi olmak isteyen adaylar için bu yazı oldukça faydalı olacaktır.Başvuru şartları ve süreci hakkında detaylı bilgi. Hemen başvur ve yüksel!

Başvuru Şartları

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan 170 memur alımı ilanı, birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Başvuru şartları oldukça titizlikle belirlenmiş olup, adayların dikkatlice incelemesi gerekmektedir. İlan metni incelendiğinde, başvuru yapacak adaylardan belli şartların yerine getirilmesi istenmektedir.

İlk olarak, adayların en az lisans düzeyinde bir eğitim almış olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, KPSS’den belirli bir puanın üzerinde olunması da aranan bir şarttır. Adayların bu belirtilen şartlara uygun olup olmadıklarını kontrol etmeleri önemlidir.

Ayrıca, başvuru sürecinde adaylardan belirli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunmaları istenmektedir. Bunlar arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, mezuniyet belgesi gibi evraklar yer almaktadır. Belgelerin tam olmaması durumunda başvurunun kabul edilmeyeceği de belirtilmiştir.

Başvuru Genel Şartları

 • Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, Bakanlığın görevleri çerçevesinde konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler, elektronik konsolosluk ve bilişim hizmetleri ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve temsil görevi icra eden memurlardır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinden erişmek mümkündür.
 • Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ünvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 170’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.
 • Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
 • Giriş sınavının yazılı aşaması 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar için ayrıca muhakeme/analiz yetenek testi ve sözlü sınav düzenlenecektir. Sözkonusu testin ve sözlü sınavın yeri ile tarihi bilahare bildirilecektir.
 • Giriş sınavı başvuruları 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

Sınava başvurabilmek için adayların aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvuru için Türk vatandaşı olunduğunu teyid eden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı numarası gereklidir)
 • b) 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar),
 • c) 1 no.’lu “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve/veya haberleşme mühendisliği, bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, matematik mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, istatistik veya
  matematik bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına sahip olmak,
 • 2 no.’lu “Teknik Destek” kategorisinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinin inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, harita mühendisliği, mimarlık veya iç mimarlık bölümlerinden mezun olmak, ayrıca İngilizceden en az 60 düzeyinde YDS/e-YDS puanına
  sahip olmak,
 • 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 no.’lu “Kurumsal Destek” kategorilerinden yapılacak başvurular için; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak, ayrıca aşağıdaki tabloda farklı yabancı diller için belirlenen asgari YDS/e-YDS puanına sahip olmak.

Tüm kategorilerden yapılacak başvurular için; aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı dillerde YDS/e-YDS veya ÖSYM’nin eşdeğerlik dokümanında yer alan yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi bulunmayan adaylar, diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmış olmak kaydıyla, lisans eğitimi alınan yabancı ülkenin resmi dilinde veya resmi dili bulunmayan yabancı ülkelerde yaygın olarak konuşulan dillerde eğitim veren fakültelerden mezun olmaları halinde ilgili kategorideki sınava başvurabilirler. Bahsekonu adaylar sıralamada YDS/e-YDS ve eşdeğer sınav sonucuyla başvuranlardan sonra yer alırlar ve kendi aralarındaki sıralamaları lisans düzeyinde mezuniyet not ortalamalarına göre yapılır.

Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS/e-YDS veya eşdeğer yabancı dil puanlarına göre veya yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde lisans mezuniyet not ortalamaları esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari dil puanına sahip olmak veya yukarıda belirtilen koşullar uyarınca mezuniyet not ortalamasıyla başvuru yapmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.

Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden sadece birinden başvurulabilecektir. Sözkonusu kategorilerin isimleri; sınavların yapılacağı yabancı diller; 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar sınava girilecek yabancı dilde alınmış asgari YDS/e-YDS puanları; atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından (İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT ve PTE Akademik sınavları; Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch ve Goethe Institut sınavları; Fransızca için DELF & DALF sınavı; İtalyanca için CELI sınavı; İspanyolca için DELE sınavı; Rusça için TORFL sınavı) 2021, 2022, 2023 yıllarında ve 2024 yılında son başvuru tarihine kadar alınan puanların bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Dışişleri Bakanlığı 170 Memur Alımı ilan detayı ve başvuru şartları için https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ linkine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Başvuru Süreci

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 170 memur alımı ilanı büyük bir ilgiyle karşılandı. Başvuru süreci oldukça detaylı bir şekilde belirtilmiş olup, adayların dikkatlice incelemesi gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle belirtilen şartları taşımaları ve gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri belirli aralıklarla açıklanmakta olup, adayların süreci takip etmeleri önemlidir.

Adaylar başvuru sürecinde online platformlar üzerinden veya belirtilen adreslere posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir. Online başvurularda belirli formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte, evrak tesliminde ise dikkatli olunması ve istenilen belgelerin tam ve doğru bir şekilde sunulması gerekmektedir. Başvuru aşamasında yapılan hatalar adayların süreci olumsuz etkileyebileceğinden, dikkatli ve özenli davranmak oldukça önemlidir.

Başvuru süreci genellikle belirli aşamalardan oluşmakta olup, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Adaylar başvuru sonuçlarını belirli bir süre içerisinde ilgili platformlardan veya belirtilen iletişim kanallarıyla öğrenebileceklerdir. Başvuru sürecinde adaylara tanınan haklar ve süreç detayları ilgili kurum tarafından belirtilmiş olup, bu doğrultuda hareket etmek adaylar için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.