Gençlik ve Spor Bakanlığı 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 16 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı
06.05.2024 23:09

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere boş bulunan sözleşmeli bilişim personeli pozisyonları için, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan ve geçerlilik süresi devam eden puanın veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen, geçerlilik süresi devam eden YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip olan adaydan başlayarak ilan edilen boş pozisyon sayısının beş (5) katı kadar adayın çağrılacağı sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48′ inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar olan pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4′ üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

g) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

h) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak,

i) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI

a) Yazılım Geliştirme Konularında en az 3 (üç) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

b) Tercihen 5.000 ve üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında yer almak ve bunu belgelemek,

c) .NET, C# ve ASP.NET, MVC, MVVM konusunda tecrübe sahibi olmak,

d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

e) Oracle veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

j) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hakim ve deneyimli olmak,

k) Windows servisleri, Entity Framework 4/4.5, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

m) Web servisleri; XML, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

n) IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

o) İş analistliği konusunda tecrübe sahip olmak,

p) Gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi sahibi olmak,

q) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams) gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,

r) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

s) Tercihen iOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

t) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

1. Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)

2. Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (MS)

2. SİBER GÜVENLİK UZMANI

a) En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f) Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway, NAC, DDos Protection) en az üçü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

g) Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Log Management ve SIEM ürünlerinin (ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,

k) Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

l) SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

m) 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,

n) ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

o) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek;

1. CEH sertifikası,

2. OSCP sertifikası,

3. GPEN sertifikası,

4. ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester),

5. GMON sertifikası.

3. İŞ ZEKASI UZMANI

a) İş Zekası Uzmanı olarak en az 5(beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

b) SQL veritabanları, veriambarı tasarımını ve yönetimini yapmış olmak,

c) Veri ambarı modellemeye hakim olmak ve en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

d) İleri düzey SQL scripting ve SQL optimizasyon konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) PL/SQL, T-SQL, PostgreSQL dillerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) ETL, OLAP ve OLTP modelleri geliştirme ve iyileştirme konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Oracle Business Intelligence iş zekası platformunda analitik uygulamalar ve Dashboard’lar geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,

h) Oracle Business Intellegence Repository tasarımı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

i) Oracle Business Intelligence Enterprise Edition üzerinde rapor, filtreleme ve kumanda tablosu geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Oracle WebLogic Server Console ve Oracle Weblogic Server Enterprise Manager üzerinden sunucu yönetimi ve yetki kontrolleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

k) Oracle Business Intelligence Sürüm geçişlerini ve patch geçme işlemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) SQL Server Integration Services (SSIS) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

m) Veri ambarı, iş zekası, datamart, raporlama (Oracle Dışındaki İş Zekası ve Karar Destek Uygulamaları) hakkında bilgi sahibi olmak,

n) Master data management (Ana veri yönetimi) ve data quality management (veri kalitesi yönetimi) konularında bilgi sahibi olmak,

o) Veritabanı tasarımı ve yönetimi, Data Mining (veri madenciliği), Predictive Analytics (kestirimsel analiz) ve Machine Learning (makine öğrenmesi) hakkında bilgi sahibi olmak,

p) Standart, Ad-Hoc ve dashboard raporlamalarını yapabilmek ve gerekli yapıyı oluşturabilmek,

q) Oracle Database Performans Yönetimi, Oracle Database işlemleri (Relation’ların oluşturulması, table, view, Materialized view vb. create, sequence, trigger, job, index, partitioning) yapıyor olabilmek, Oracle Data Integrator ve/veya diğer ETL ürünlerini kullanmış olmak, ETL çözümleri geliştirebilmek,

r) .NET programlama dillerinde bilgi sahibi olmak,

s) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;

1. Oracle Business Intelligence (OBI) Foundation Suite 11g Essentials

2. Oracle Business Intelligence Foundation 10 Certified Implementation Specialist

2- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Adaylar başvurularını, 06 Mayıs 2024 (00.00) – 17 Mayıs 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet aracılığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen alanlara istenilen formatta yükleyecektir.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapılmayan, posta yolu veya şahsen yapılan ve bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından sorumlu olacaktır.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayların başvuru bilgilerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı pozisyonlardan sadece biri için başvuru yapabilecektir.

3- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan pozisyon için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1- Özgeçmiş,

2- Yükseköğretim kurumlarından mezun olup denkliğe sahip olan adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi,

3- Eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puana sahip olan adaylar için YDS karşılığını gösterir doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi çıktısı,

4- A- GENEL ŞARTLAR bölümünün (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösterir belge/belgeler,

5- Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre; özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü.

Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak/elektronik olarak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçilerek teyit edilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilemezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVA ÇAĞIRMA

Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının 5 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin duyuru Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda, Bakanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma yapabilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecektir.

Adaylar başvurularına ve sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ, TARİHİ VE BAŞARI SIRALAMASI

Sınav sözlü/uygulamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Sözlü/uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. Tecrübe ve bilgi istenen şartlar ile ilgili uygulama yapılması talep edilecektir.

Adaylar sözlü/uygulamalı sınava ilişkin bilgilerini, sözlü/uygulamalı sınava katılmaya hak kazananlar sınava katılacakları sınav tarihini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak belge ile ispatı mümkün mücbir sebeplerle (doğum, hastalık, askerlik vb.) sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

Bakanlık sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sözlü/uygulamalı sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

Sözlü/uygulamalı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı sıralaması sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından en yüksek puandan başlayarak puan sırası ve ilan edilen pozisyon sayısına göre belirlenecektir.

Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların sözlü/uygulamalı sınav puanları eşit olması halinde, sırasıyla KPSS puanı daha yüksek olana, YDS puanı daha yüksek olana, alanında iş tecrübesi daha fazla olan adaya öncelik tanınacaktır.

6- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

Adaylar sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Sözlü/uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

Süresi içinde yapılmayan, e-posta veya faks ile yapılan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

7- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ VE GÖREVE BAŞLAMA

Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday, asıl olarak ilan edilecektir. Asıl aday sayısı kadar aday da yedek olarak ilan edilebilecektir.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

Asıl olarak ilan edilen adayların başvuru aşamasında beyan ettikleri adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, adayların, tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve atamaya esas istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Mücbir sebeplerle süresinde göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde mazeretlerinin bitimini takip eden 15 (on beş) gün içerisinde göreve başlatılabilecektir.

Asıl olarak yerleştirilen adaylar ile yerleştirme sırası gelen yedek adaylardan; haklarından feragat edenler, yerleştirmeye esas istenilen belgeleri belirtilen sürede teslim etmeyenler, gerçeğe aykırı belge ibraz ettiği tespit edilerek yerleştirme hakkını kaybedenler, belirtilen sürede belge ile ispatı mümkün mücbir sebep olmaksızın sözleşme imzalamayanlar, sözleşme imzalayıp göreve başlamayanlar, sözleşmesi feshedilenler, sözleşmesini feshedenler, sözleşme imzalayıp göreve başlamış olsa bile yerleştirme için aranılan şartları taşımadığı tespit edilenler ile herhangi bir sebeple boşalan pozisyonlar yerine aynı pozisyon için müteakip alım duyurusuna kadar her bir pozisyon için belirlenen yedek adaylar arasından ilgili sözlü/uygulamalı sınav puanı en yüksek yedek adaydan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Asıl adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.

Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair yerleştirmeye esas belgeler ile istenilecek diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından yerleştirme sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

8- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4′ üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

9- DİĞER HUSUSLAR

Bakanlık başvuru, sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.

Başvuru, sınav ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme yapılmış ise sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav ile ilgili Bakanlığımızın internet sitesinde yapılan tüm duyurular ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebligat sayılacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

10- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Yazışma Adresi: Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ / Ankara

İletişim: GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472

GSB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgililere duyurulur

3627/1-1

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.