Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Hane Yardımı Tek Seferlik Mi?

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Hane Yardımı Tek Seferlik Mi?
11.03.2024 01:43 | Son Güncellenme: 11.03.2024 17:21

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir?; İhtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir? ve özellikle Hane Yardımı Nedir? Hane Yardımları Nelerdir? gibi konu başlıklarına yazımız içerisinden ulaşabilirsiniz.

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir?

Ülke genelinde T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, il ve ilçe belediyeleri ve pek çok çeşitli dernek herhangi bir nedenle ekonomik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan birey, öğrenci, aile ve gruba eşit ve kapsayıcı bir şekilde sosyo-ekonomik destekler sunmaktadırlar.

Asgari seviyede dahi geçinmekte güçlük çeken kişilere ve hanelere yönelik olan bu yardımlar nakdi ve ayni yardımlar olarak yapılmakta ve ihtiyaçlık durumu desteklenmektedir. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik oluşturulan bu destek modelleri içerisinde ise yakacak, gıda, eşya, barınma ve nakdi yardımlar bulunmaktadır.

Hane Yardımı Nedir?

Hane yardımı herhangi bir nedenle ekonomik ve sosyal ihtiyaçlığı ortaya çıkan, asgari seviyede dahi geçinmekte güçlük çeken hanelerin ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik yapılan destek modelleridir.

Bu destek modelleri içerisinde ise doğum yardımları, gıda yardımları, barınma yardımları, yakacak yardımı, eğitim yardımı, eşya desteği, nakdi destekler ve hane içerisinde okuyan öğrencilere yönelik yardımlar bulunmaktadır.

Hane Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Hane yardımı başvuruları yardım talep edilen kurum ve destek modeline göre değişiklik göstermektedir. Belediyelerin, vakıfların ve derneklerin sosyal yardım programlarından yararlanmak isteyen hane halkı üyelerinin ikamet ettikleri il ve ilçedeki belediyelerin çağrı merkezlerini arayarak,  belediye sınırları içerisindeki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü bizzat ziyaret ederek ya da ilgili belediyenin web sitesinde online Hane Yardımı Başvurusu formunu doldurarak ön talep oluşturmaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı’nın geliştirmiş olduğu ve belediyelerin tek veri tabanında tüm iş ve işlem süreçlerini takip ettiği E-Belediye Bilgi Sistemi üzerinden de ikamet edilen ilgili belediyenin sosyal yardım programlarına ve hane yardımlarına başvuru yapılabilmektedir.

Belediye Hane Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hane Yardımı başvurusu için linke tıklayınız. https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr/

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hane Yardımı başvurusu için linke tıklayınız. https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru

E-Devlet E-Belediye Bilgi Sistemi Hane Yardımı başvurusu için linke tıklayınız. https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hane Yardımı programlarından yararlanmak isteyen aileler ve bireyler ikamet edilen bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat edebilirler. Ayrıca Alo 183 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çağrı Merkezi veya Alo 144 Sosyal Yardım Hattı üzerinden ön başvuru oluşturabilirler.

Tüm bunların yanı sıra e-Devlet kapısı üzerinden Hane Yardımı başvurusu da yapılabilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Başvuru hizmeti kullanılarak herhangi bir kuruma müracaat etmeden elektronik ortamda başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hane Yardımı başvurusu için linke tıklayınız. https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

Yönetmekte olduğu vakıfların gelirleri ile ihtiyaç sahibi hanelere, öğrencilere ve kişilere sosyal hizmet sağlayan bir diğer kurum ise T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. Hayır Hizmetleri ile hanelere muhtaç aylığı, aşevi hizmeti, eğitim yardımı, gıda yardımı ve vakıf evi gibi sosyal yardımlar sağlayan VGM Hane Yardımı başvuruları ise ikamet edilen ilin bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bizzat ya da posta yolu ile yapılmaktadır. Başvuru işlemi esnasında talep edilen Hayır Hizmetine ilişkin başvuru formu ve T.C. kimlik belgesi talep edilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hane Yardımı başvurusu yapılacak Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri için linke tıklayınız. https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/teskilat-yapisi/bolge-mudurlukleri

Eğitim ve öğretim yardımı, burs yardımları ve desteklerinden yararlanmak isteyen hane halkı içerisindeki öğrenciler için başvurular www.vgm.gov.tr adresinde belirlenen tarihlerde elektronik form toplama yöntemi şeklinde online olarak yapılmaktadır. Bu nedenle eğitim ve öğretim dönemi başında VGM Burs Başvuruları sayfasının takip edilmesi gerekmektedir.

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir? konu başlığında bilinmesi gereken ilk husus yukarıdaki başvuruların tümü genel sosyal yardım programlarına yapılan başvuru modelidir. Hane içerisine yapılan sosyal inceleme ve değerlendirme sonrasında aile üyelerinin ve bireylerin ihtiyaçlarına göre uygun yardım modeli belirlenerek desteklenmektedir.

Hane Yardımı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Hane yardımı için istenen belgeler 2024 yılında da yardım talep edilen kurum ve kuruluşa ve hane yardımı desteği modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak hane yardımı başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

 • Hane yardımı dilekçesi
 • Vakıf başvurularında Vakıftan temin edilen hane yardımı başvuru formu
 • Aile beyanı
 • Hane içerisindeki kişilere ait kimlik kartı aslı veya fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi (gereklilik halinde)
 • Hane içerisinde engelli veya hasta kişi varsa özrü ya da hastalığı belirten sağlık kurulu raporu
 • Elektrik ve doğalgaz faturası (Hane yardımı modeline göre değişmektedir)
 • Öğrenci burs ve hane yardımları için Öğrenci Belgesi

Yukarıdaki bilgi ve belgeler sosyal inceleme sonrasında meslek elemanları ve SYD Vakfı çalışanlarının yapmış olduğu değerlendirmelere göre değişebilmekte olup ek belge ve bilgi beyanı gerekebilmektedir.

Hane Yardımı Başvuru Formu

Hane Yardımı Başvuru Formu ve başvuru dilekçesi ilgili kurum ve kuruluşa müracaat edildiğinde kurum yetkilileri tarafından başvuru sahiplerine verilmekte ya da bizzat kurum çalışanı tarafından doldurulmaktadır. Belediyelere ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan başvurularda Hane Yardımı için istenen evraklar ve T.C. kimlik kartı ile başvuru yapılması yeterlidir.

Elektronik ortamda yapılan aile yardımı işlemlerinde başvuru sahibi elektronik olarak başvuru formu ekranına yönlendirilmektedir. Bu başvuru formu ekranında başvuru sahibine ve diğer hane halkına ait bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Belediyelerin hane yardımı için elektronik ortamda talep ettiği aile beyanı ve Belediye Hane Yardımı Başvuru Formu için linke tıklayınız. https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hane Yardımı Başvuru formu için linke tıklayınız. https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti

Vakıflar Genel Müdürlüğü hayır hizmetleri içerisindeki aile yardımları için yapılan başvurularda Vakfa ait başvuru formu ve kimlik kartı ile müracaat edilmesi ya da başvuru formunun posta kanalı ile gönderilmesi gerekmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı hane yardımı başvuru formu için linke tıklayınız. https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_224_260519/kgbf122024.pdf

Hane Yardımı Nasıl Alınır?

Herhangi bir nedenle ya da durum sonucunda ekonomik desteğe ihtiyaç duyan haneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, il ve ilçe belediyeleri, vakıflar, dernekler ve iş adamları tarafından desteklenmektedir. Bu kurum, kuruluş ve kişiler tarafından sağlanan yardımlar ve sosyal desteklerden yararlanmak isteyen aile üyeleri, çocuklar ve kişiler başvuru yapmak istedikleri kurumlara ait çağrı merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Sosyal Yardım Başvuru Merkezleri ve vakıflara ait Bölge Müdürlüklerine bizzat müracaat ile birlikte telefonla, posta ya da elektronik ortamda ön başvuru talebi oluşturulabilmektedir.

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir? başlığı altında da ifade edildiği gibi yapılan ön başvurular sonrasında ilgili kuruma ait meslek elemanları ve yetkilileri beyanda belirtilen adreste hane içerisinde sosyal inceleme yapmaktadır. İkamet edilen bölgede ve hanede yapılan incelemeler sonrasında hane halkının ihtiyaçlık durumuna göre belirli programlarda nakdi ve ayni destek modellerine karar verilmektedir. Daha sonrasında da ek bilgi ve belge beyanı istenebilmekte; hane içerisindeki tüm fertler hane yardımı / aile yardımı modellerinden faydalandırılmaktadır.

Hane Yardımı Başvuru Sonucu

Hane Yardımı aile yardımı başvuru sonucu kurumların çalışma prensibine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 2 ila 4 hafta içerisinde belirlenmektedir. Tüm aile bireylerine ait yapılan taramalar ve sosyal incelemenin sonlanması ile başvuru yapılan kurum, kuruluş ve vakfa ait çağrı merkezlerinden, başvuru yapılan ilgili birimden detaylı bilgi almak, sosyal inceleme sonucu ve destek modeli hakkında detaylı bilgiye erişmek mümkündür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SYD Vakıflarınca yapılan başvurularda ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait telefon numarasından detaylara ulaşılabilir; Alo 183 veya Alo 144 Sosyal Destek Hattı üzerinden hane aile yardımı başvuru sonucu öğrenilebilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hane Yardımı Başvuru Sonucu işlemleri için ilgili bölge müdürlüğünün telefon numarası üzerinden başvuru sürecine ve sonucuna ait bilgilere ulaşılabilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardım başvuru sonuçları için ilgili bölge müdürlükleri için linke tıklayınız. https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/teskilat-yapisi/bolge-mudurlukleri

Hane Yardımı Başvurusu Sorgulama

İl ve ilçe belediyelerine yapılan hane yardımı başvurusu sonucu öğrenme işlemlerini belediyelerin Alo 153 çağrı merkezlerinden, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iletişim numarasından, elektronik ortamda ve e-devlet kapısı üzerinden sorgulamak mümkündür. Hane yardımı başvurusu süreci, değerlendirme sonucu ve yardım modelleri hakkında detaylı bilgilere bu kanallar aracılığı ile ulaşmak mümkündür.

E-Devlet Belediye Hane Yardımı Başvurusu Sorgulama işlemi için linke tıklayınız. https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hane Yardımı Başvurusu Sorgulama işlemi için tıklayınız. https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/basvuru-sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hane Yardımı modellerine yapılan başvurularda başvuru sonucunu öğrenmek için müracaat edilen ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını ziyaret ederek ya da iletişim numarası üzerinden görüşme yaparak öğrenmek mümkündür. Ayrıca Alo 183 Çağrı Merkezi ve Alo 144 Sosyal Destek Hattı üzerinden da başvuru süreci hakkında detaylı bilgi alınabilmektedir.

Elektronik ortamda online olarak hane yardımı sorgulama işlemi gerçekleştirmek için e-devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulama işleminin tamamlanması ve başvuru sorgulama ekranına gidilmesi gerekmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hane Yardımı Başvurusu Sorgulama işlemi için linke tıklayınız. https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM Hane Yardımı Başvurusu Sorgulama işlemleri ilgili bölge müdürlüğünü arayarak ya da e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. VGM Burs sonuçları hakkında bilgiler ve sorgulama işlemleri Vakıflar Genel Müdürlüğünün web sitesinde belirlenen tarihlerde sonuçlanmaktadır.

VGM Hane Yardımı Başvurusu Sorgulama ve Kişi Yardım Bilgisi Sorgulama işlemi için linke tıklayınız. https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama

Hane Yardımı Kimlere Verilir?

Hane yardımı almak ve aile yardımlarından yararlanabilmek için bir takım şartların ve koşulların yerine getirilmesi; hane halkının belirli bir ihtiyaçlık seviyesinde olması gerekmektedir. Hanelerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlayan hane yardımı kimlere verilir ve hane yardımı alma şartları şunlardır:

 • Hane içerisindeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin ⅓’ünden az olan haneler
 • Anne, babası ya da her ikisi de vefat etmiş çocuklar
 • Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler
 • İkamet edilen yerde terör yada afet gibi durumlardan etkilenerek göç eden haneler
 • Şehit yakınlarının ve gazilerin bulunduğu haneler
 • Yaşlı, hasta, engelli ve hane içerisinde ihtiyaçlarını karşılayamayacak nitelikte bir fert bulunan haneler
 • İhtiyaçlığı tespit edilmiş ve hane içerisinde 18 yaşın altında eğitim alan öğrencilerin bulunduğu haneler
 • İhtiyaçlığı tespit edilmiş 0 – 6 yaş arası çocukların bulunduğu haneler
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından onaylanan ve hastalık bilgileri alınmış kişilerin yaşadığı haneler
 • Eşi vefat etmiş, eşi tarafından terk edilmiş, eşi cezaevinde olan ya da şiddet mağduru olan kadınların ve çocukların bulunduğu haneler

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir?

Hane Yardımı sosyal yardım programı ve destek modeline göre değişik sürelerde ve dönemlerde hanelere yapılmaktadır. Bazı hane yardımlarının ödemeleri tek seferlik olabildiği gibi bazı destek modelleri her ay için hesaplanarak düzenli olarak ailelere ulaştırılmaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan gıda, öksüz ve yetim yardımları gibi aile yardımları her ay yapılabildiği gibi çocuk yardımı  ve birikmiş elektrik borcu desteği gibi yardımlar tek seferliktir. Ayrıca gıda yardımları bazı haneler için yalnızca Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yapılmaktadır.

Belediye ve VGM tarafından verilen hane yardımları ise düzenli yardımlardır. İhtiyaçlığı tespit edilen hanelere desteklerin yatırılacağı hesaplara ve sosyal yardım kartlarına hane içerisindeki kişi sayısına göre yardım tutarları her ay düzenli olarak aktarılmaktadır.

Hane Yardımı Her Ay Verilir Mi?

Hane Yardımı için yapılan başvurular sonrasında gerekli incelemeler ve değerlendirmeler yapılarak aile içerisindeki ihtiyaçlık, ihtiyaçlık seviyesi ve sosyal hizmet ve yardım programlarından ne kadar süre ile ne şekilde yararlanılacağına karar verilmektedir. Verilen son kararlar doğrultusunda belediyelerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yardımlarından her ay düzenli olarak, yılda iki kez veya tek seferlik olarak yararlanılabilmektedir.

Hane yardımı içerisindeki gıda ve alışveriş kartı yardımları her ay düzenli olarak ailelere verilirken; elektrik yardımı, yakacak yardımı, erzak kolisi, eşya desteği gibi yardımlar yılda bir kez belirli dönemlerde verilmektedir.

Hane Yardımı Nereden Alabilirim?

Hane yardımları ülke içerisinde hizmet vermekte olan bakanlık, vakıflar, dernekler, il ve ilçe belediyeleri tarafından verilen bir destek türüdür. Hane Yardımı almak isteyen ihtiyaç sahibi aileler T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, il ve ilçe belediyelerinin aile yardımı ve sosyal yardım programı türlerine başvuru yapabilirler. 

Hane Yardımı Teslim Edilebilir Ne Demek?

İhtiyaç sahibi hanelere yapılan hane yardımları ayni ve nakdi yardımlar olarak değişiklik göstermektedir. Nakdi destekler hanelerin ilgili PTT, banka hesaplarına ya da sosyal destek kartlarına yatırılırken bazı ayni ve nakdi yardımlar ise kurum personelleri tarafından adrese teslim edilmesi şeklinde yapılmaktadır.

Bu tip ayni ve destekler sorgulandığında Hane Yardımı Teslim Edilebilir ibaresi, yardımın onaylandığı ve belirlenen tarihlerden desteğin yapılacağı anlamını taşımaktadır.

Hane Yardımı Teslim Edildi Ne Demek?

Hane Yardımı Kaç Ayda Bir Verilir? Kimlere Verilir? başlığında en çok merak edilen konu başlığı Hane Yardımı Teslim Edildi ibaresi aile yardımı ve hane yardımı almaya hak kazanan kişiye ya da hanedeki hak sahibine ayni veya nakdi desteğin verildiği, teslim edildiği anlamını taşımaktadır.

Hane Yardımı Kapsam Dışına Çıktı Ne Demek?

Hane Yardımı başvuru sonucu sorgulandığında “Kapsam Dışına Çıktı” ibaresi sosyal hizmet programlarından ve sosyal yardım hizmetlerinden yararlanılamayacağını, koşulların ve şartların taşınmadığını bu nedenle de hane yardımı almaya hak kazanılmadığını ifade etmektedir.

Hane Yardımı Kapsam Dışı Ne Demek?

Hane yardımı almak için bir takım koşul ve şartların taşınması gerekmektedir. İhtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlığını belirleyen bu koşulların sağlanmaması halinde başvuru sonucunda Kapsam Dışı ifadesi kullanılmakta ve yardım almaya hak kazanılmadığı ifade edilmektedir.

Hane Yardımı Reddedildi Feshedildi Ne Demek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, il ve ilçe belediyeleri ile diğer dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlar sağlamış oldukları hane yardımları sonrasında periyodik olarak sosyal incelemeler yapmaktadır. Herhangi bir nedenle yardım almaya hak kazanmış kişilerin ve hanelerin ikamet ettiği adreslerinde ve SGK gibi kurumlarda yapmış olduğu sorgulamalarda hanenin ihtiyaçlık durumunun ortadan kalkması ve ikametin değişmesi gibi durumlar halinde Hane Yardımı Reddedildi, Feshedildi gibi ibareler ile yardım bilgisi güncellenmektedir.

Hane Yardımı 1 Ne Demek?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemlerinde görüntülenen Hane Yardımı 1 ifadesi, hane yardımı programının ilk fazını ifade etmektedir.

Hane Yardımı Ne Kadar 2024?

Hane Yardımı tutarları hane içerisindeki kişi sayısına, ihtiyaçlık seviyesine, giderlere ve yardım alınan kurum ya da kuruluşun çalışma prensibine göre değişiklik göstermektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yapılan hane yardımı 2024 yılında 500 TL iken, öksüz ve yetim yardımları çocuk başına 300 TL olarak belirlenmektedir. Sosyal ve Ekonomik Destek Programı SED yardımı tutarları ise 2024 yılında 5.708 TL’dir. Diğer hane yardımı tutarları ise SYD Vakıfları Mütevelli Heyetince belirlenen rakamlarda yapılmaktadır.

Belediyeler tarafından yapılan hane yardımları ise aile içerisinde yaşayan kişi sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte 1000 ila 2500 TL arasındadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü hane yardımı fakirlik maaşı tutarı ise 2024 yılı içerisinde 1,474,07 TL olarak güncellenmiştir.

Hane Yardımı Hangi Bankadan Alınır?

Hane Yardımı hak sahibi olan yani başvuru yaparak yardım talebi onaylanmış aile ferdinin PTT, Ziraat Bankası ya da  ya da başvuruda beyan ettiği banka hesabına aktarılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından alınan aylık ve burs yardımları ise başvuru sonrasında açılan Vakıf Katılım Bankası hesabına her ay düzenli olarak yatırılmaktadır.

İl ve ilçe belediyeleri ise sosyal yardım ve hane yardımı almaya hak kazanmış hak sahiplerine tanımlı sosyal destek kartları üzerinden desteklerini sunmaktadır. Bu kartlar hane içerisindeki hak sahiplerine tanımlı olup; şifresiz kartlardır.

Hane Yardımı Nereye Yatıyor?

Hane Yardımı nakdi destekler kişilerin PTT hesaplarına veya kurum tarafından açtırılmış olan Ziraat Bankası ya da Vakıf Katılım Bankası hesaplarına yatırılmaktadır. Herhangi bir bankada hesabı bulunmayan ya da hesap bilgisi beyan etmeyen kişiler PTT üzerinden yapılan kurum ödemesi sorgulama ekranını kullanarak hane yardımı ödemelerini kontrol edebilirler

PTT Hane Yardımı Sorgulama ekranı için linke tıklayınız. https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama

Hane Yardımı Başvurusu Telefon Numarası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden başvuru yapmak isteyen hane halkı üyeleri Alo 183 Çağrı Merkezi ya da Alo 144 Sosyal Destek Hattı üzerinden başvuru yapabilir, başvuru sonuçları ve yardım detayları hakkında bilgi alabilirler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hane Yardımı Başvurusu iletişim numarası ise başvuru yapılan ilgili bölge müdürlüklerine göre değişmektedir. VGM Hane Yardımı Başvuru iletişim numarası ve bölge müdürlükleri adresi için linke tıklayınız. https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/teskilat-yapisi/bolge-mudurlukleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hane Yardımı hakkında detaylı bilgi almak için Alo 153 Beyaz Masa çağrı merkezini ya da Sosyal Yardım Birimini aramak yeterlidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hane Yardımı Sosyal Yardım Birimi iletişim numarası: 0212 453 73 99

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hane Yardımı iletişim numarası Alo 153 Mavi Masa çağrı merkezidir. Alo 153 Mavi Masa hattı üzerinden başvuru yapılan ya da yapılacak olan en yakın Sosyal Yardım Başvuru Merkezi adres ve iletişim bilgilerini almak mümkündür.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.