Muhtaç Aylığı Nedir? Başvuru Şartları ve E-Devlet Başvurusu

Muhtaç Aylığı Nedir? Başvuru Şartları ve E-Devlet Başvurusu
15.10.2023 16:23 | Son Güncellenme: 15.10.2023 21:30

Muhtaç Aylığı Nedir? E-Devlet Başvurusu Nasıl Yapılır? Ülkemizde yaşayan engelli vatandaşların, annesini ya da babasını kaybetmiş olan yetim çocukların yaşam standartlarını iyileştirmek adına TC Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bu kişilere bağlanan aylığa muhtaç aylığı yani fakirlik maaşı ismi veriliyor.

Muhtaçlık sınırının altında yaşayan, sigortalı bir işi ve düzenli geliri mevcut olmayan engellilere ya da yetim ve öksüz çocuklara bağlanan fakirlik maaşı; vatandaşların gıda, barınma, giyim gibi temel asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak tanıyor.

Bununla birlikte muhtaç aylığı; TC Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sadece belirli şartları taşıyan kişilere bağlanıyor.

Bu yazımızda kısaca muhtaç aylığı nedir? Muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Muhtaç Aylığı Nedir?

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün en önemli sosyal yardım çalışmalarından biri olan muhtaç aylığı; en genel tanımıyla en az %40 engel oranına sahip olan ve engeli dolayısıyla çalışamayan engelli bireylere ya da anne veya babasını kaybetmiş muhtaç ve yetim kız ya da erkek çocuklarına bağlanan maaşa deniliyor.

Muhtaç yetim ve kız çocuklarına fakirlik maaşı bağlanabilmesi için bu kişilerin kanun hükümlerine göre ya da mahkeme kararı ile bakım altına alınmamış olmaları gerekiyor.

Muhtaç aylığı; her ay başvurusu onaylanan hak sahiplerinin Ziraat Bankası ya da PTT hesaplarına yatırılıyor.

En az %40 engel oranına sahip olanların fakirlik maaşına başvurabilmeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine yetki verilmiş olan tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu almaları gerekiyor.

Muhtaç aylığına başvuran kişiler, aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kuru gıda yardımı, aşevi yardımı, öğrenciler için burs ve eğitim yardımı, vakıfevi yardımı gibi diğer sosyal yardımlarına da başvurabiliyorlar.

Muhtaç Aylığı Kimlere Verilir?

Muhtaç aylığı; yukarıda da bahsettiğimiz gibi en az %40 engel oranına sahip olan engelli vatandaşlara ya da annesi veya babası vefat etmiş yetim çocuklara bağlanıyor.

Aynı zamanda başvuru sahiplerinin mutlaka muhtaçlık sınırının altında yaşıyor olmaları da gerekiyor.

Yani hane halkı kişi başı aylık kazancı, güncel asgari ücretin 1/3’ünü aşmayanlar; muhtaç aylığı alabiliyorlar.

Muhtaçlık sınırın altında olmalarına rağmen gerek kendileri üzerine gerekse hane bireyleri üzerine kayıtlı değerli menkul ya da gayrimenkul mevcut olanların da başvuruları kabul edilmiyor.

Muhtaç Aylığı Başvuru Şartları

Fakirlik maaşı başvuru şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşı olmak
 • Herhangi bir düzenli gelir ya da aylık sahibi olmamak
 • Sigortalı bir işte çalışmıyor olmak
 • En az %40 engel oranına sahip olmak ya da annesini veya babasını kaybetmiş yetim çocuk olmak
 • Kanun maddelerine göre ya da mahkeme kararıyla bakım altına alınmamış olmak
 • Kendi üzerine ya da hane bireyleri üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul ya da gayrimenkul sahibi olmamak
 • Üzerine ya da hane bireyleri üzerine kayıtlı gelir getirici değerli menkul ya da gayrimenkul mevcut olan başvuru sahipleri için bu gelirlerden elde edilen aylık kazancın yönetmelikte belirtilen fakirlik maaşından daha yüksek olmaması

**Muhtaç aylığına başvuran engelli bireylerin en az %40 engel oranına sahip olduklarını belirten 2023 engelli belgesini ve sağlık kurulu raporunu da tam teşekküllü bir devlet hastanesinden almaları gerekiyor.

Muhtaç Aylığı İçin Nereye Başvurulur?

Devlet tarafından verilen muhtaç aylığı almak için nereye başvurulacağı bir çok kişi tarafından merak dilmektedir. Muhtaç aylığı almak için başvurular Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılmaktadır. Vakıflar Gnel Müdürlüğüne başvuruda bulunduktan sonra size verilen başvuru formunu doldurarak muhtaçlık aylığından yararlanilirsiniz.

Muhtaç aylığı almak isteyen ve gerekli şartları taşıyan kişiler https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/muhtac-ayligi linke tıklayarak hemen başvuru detaylarını öğrenebilirsiniz.

Muhtaç Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru şartlarını taşıyan kişiler; kendilerinden talep edilen belgelerle birlikte Bölge Müdürlüklerine giderek veya bu belgeleri posta yoluyla Bölge Müdürlüklerine göndererek, başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Yani başvurular, posta yoluyla da yapılabiliyor.

TC Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Başvuru hakkında bilgi için https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/muhtac-ayligi linke tıklayabilirsiniz.

Muhtaç Aylığı Başvurusu E-Devlet

Engelli vatandaşlar ya da yetim ve öksüz çocuklar; fakirlik maaşı başvurularını e-devlet üzerinden gerçekleştiremiyorlar.

Ancak başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden takip edebiliyorlar.

Ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar; belediyelerin ayni ve nakdi yardımlarına ise e-devlet üzerinden başvurabiliyorlar.

İhtiyaç sahipleri, e-devlet platformundan belediyelerin gıda ve erzak yardımı, odun ve kömür yardımı, giysi yardımı, eşya yardımı, para yardımı, sosyal destek kartı yardımı gibi yardımlarına başvurabiliyorlar.

Belediye sosyal yardımlarına e-devlet üzerinden başvurmak için hemen https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 linkini tıklayabilirsiniz.

Muhtaç Aylığı Başvuru Formu

Muhtaç aylık almak için muhtaç aylığı başvuru formu doldurulması gereklidir.Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim etmeden önce doldurulması gereken muhtaç aylığı başvuru formu mutlaka eksiksiz ve doğru olarak doldurulmalıdır. Yanlış ve eksik bilgi verilmesi halinde muhtaç aylığını değerlendirmeye alınmaz.

Muhtaç aylığı başvuru formu doldurmak için https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_225_260519/engellibasvuruimzali.pdf linke yııklayarak formu doldurabilirsiniz.

Muhtaç Aylığı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Muhtaç aylığına başvuran ihtiyaç sahiplerinin posta yoluyla da bizzat Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gereken belgeleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Engelli bireyler için sağlık kurulu raporu
 • Muhtaç aylığı başvuru formu
 • TC kimlik kartı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı Başvuru Formu

Muhtaç aylığı başvuru formunda başvuru sahiplerine şayet engellilerse mevcut engel oranlarına, kişisel bilgilerine, adres ve iletişim bilgilerine, aylık hane kazançlarına, kanun ile ya da mahkeme kararı ile bakım altına alınmış olup olmadıklarına kısacası başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarına dair sorular yöneltiliyor.

Muhtaç aylığı başvurusunun olumlu sonuçlanmasını isteyen tüm başvuru sahiplerinin bu sorulara doğru yanıtlar vermeleri gerekiyor.

Başvurulan Vakıflar Bölge Müdürlüğü; başvuru sahiplerince teslim edilen belgeleri ve muhtaç aylığı başvuru formundaki bilgileri detaylıca inceleyip, tüm başvuruları sonuca bağlıyor.

Bu noktada teslim edilen belgelerin ve bilgilerin doğrulukları ve belgelerin sahte olup olmadıkları da araştırılıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan ve muhtaç olan kişilerin başvuruları onaylanıyor.

Ancak muhtaç aylığı alabilmek adına sahte belge teslim edenler ya da formda doğru olmayan bilgiler paylaşanlar ve bir süre için aylık alanlar; sahte ya da yanıltıcı bilgi paylaştıklarının sonradan aylık alınan Bölge Müdürlüğü tarafından fark edilmesi üzerine cezai yaptırıma tabi tutuluyorlar.

Bu kişilerden aldıkları tüm aylıkları güncel faizleriyle geri ödemeleri talep ediliyor.

Ödeme yapmayanlar ise mahkemeye veriliyorlar.

Aynı zamanda muhtaçlıkları sona ermesine rağmen ya da engel oranları %40 altına düşmesine rağmen aylık almaya devam edenler de cezai yaptırıma tabi tutuluyorlar.

Muhtaç aylığı başvuru formunu hemen indirmek için https://cdn.vgm.gov.tr/genelicerik/genelicerik_225_260519/1-yetim-muhtac-ayligi-basvuru-formu-imzali.pdf linkini tıklayabilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı Başvurusu Telefon Numarası

Muhtaç aylığı başvuru detaylarını, muhtaç aylığı başvurusu için gerekli belgeleri öğrenmek; başvuru ve sorgulama işlemine dair ayrıntılı bilgi edinmek adına ikametgahınızın bulunduğu yerdeki Bölge Müdürlüğünü arayabilirsiniz.

Alternatif olarak TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan 0312 415 50 75 telefon numarasını arayabilir, yetki kişilere her türlü soru ve taleplerinizi iletebilirsiniz.

Muhtaç Aylığı Başvurusu Nereye Yapılır?

Muhtaç aylığı alabilmek için ikametgahınızın mevcut olduğu yerdeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

Bizzat Bölge Müdürlüğü’ne gidebileceğiniz gibi başvuru için gerekli olan belgeleri posta ile Müdürlük adresine göndererek de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Muhtaç Aylığı Başvuru Sorgulama

Muhtaç aylığı başvuru sonucunu öğrenmek için TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan 0312 415 50 75 telefon numarasını arayabilirsiniz.

Ya da başvurduğunuz Bölge Müdürlüğü’nü arayabilir veya bizzat Müdürlüğe giderek, başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

E-devlet platformu üzerinden de başvuru sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

E-Devlet Muhtaç Aylığı Başvuru Sorgulama

E-devlet platformu üzerinden başvuru sonucunuzu öğrenmek adına hemen https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama linkini tıklayabilirsiniz.

Bu link üzerinden başvurduğunuz Vakıflar Genel Müdürlüğü diğer sosyal yardım başvuru sonuçlarınızı da görüntüleyebilirsiniz.

PTT Muhtaç Aylığı Sorgulama

Muhtaç aylığı alan hak sahipleri, aylıklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından PTT hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını da e-devlet platformundan görüntüleyebiliyorlar.

Sorgulama yapmak isteyen hak sahiplerinin ise https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama linkine tıklamaları gerekiyor.

Muhtaç Aylığı Nereye Yatar?

Muhtaç aylığı, kişilerin Ziraat Bankası hesaplarına ya da PTT hesaplarına yatırılıyor.

Ziraat Bankası hesabı olmayanlar, PTT şubelerine giderek, maaşlarını veznelerden alabiliyorlar.

PTTBank kullanıcıları PTT ATM’lerinden maaşlarını çekebiliyorlar.

Aynı şekilde yeni çipli kimlik kartı kullanıcıları da hesaplarına yatırılan parayı şifreleri ile birlikte PTT ATM’lerinden çekebiliyorlar.

Muhtaç Aylığı Ne Zaman Yatar?

Muhtaç aylığı; başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra ortalama 15 gün-1 ay içerisinde başvurusu olumlu sonuçlanan hak sahiplerinin PTT hesaplarına yatırılmış oluyor.

Sonraki aylarda da ilk yatırılış gününde kişilerin hesaplarına yatırılıyor.

Örneğin, ilk maaşını Nisan ayının 17’sinde çeken hak sahibi, sonraki maaşlarını da diğer aylarının 17’sinde çekebiliyor.

Muhtaç Aylığı Ne Kadar 2024?

2024 yılında kendisine muhtaç aylığı bağlanan yetim çocuklara ya da engelli bireylere aylık 3191 TL muhtaç aylığı ödeniyor.

Muhtaç Aylığı Nasıl Alınır?

Muhtaç aylığı başvuruları, başvurulan Bölge Müdürlüğü tarafından değerlendirildikten sonra başvuru şartlarını taşıyan kişilerin başvuruları onaylanıyor.

Başvuruların gerek olumlu gerekse olumsuz sonuçları, başvuru sahiplerinin telefon numarasına SMS ile gönderiliyor.

Başvurular, e-devlet platformunda da açıklanıyor.

Başvuruların sonuca bağlanması, genellikle 2-3 hafta sürse de bazen bu süre, birkaç aya kadar da uzayabiliyor.

Muhtaç Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

Engelli bireylere, yetim kız ve erkek çocuklarına bağlanan muhtaç aylığı yani fakirlik maaşı, bazı hallerde kesilebiliyor.

Kişilerin muhtaçlıklarının sona ermesi, kendilerine bağlanan maaşın kesilmesinin en önemli nedenleri arasında bulunuyor.

Muhtaç aylığı kesilme nedenlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Aylık alan hak sahibinin vefat etmesi
 • Aylık alan engelli bireyin engel oranının %40 altına düşmesi
 • Hak sahibi yetim çocukların kanunla ya da mahkeme kararı ile bakım altına alınması
 • Yetim çocukların 18 yaşını doldurmaları

**Yetim kız ya da erkek çocuklar, 18 yaşlarını doldurana dek fakirlik maaşı alabiliyorlar.

Örgün lise veya dengi öğrenim görenler ise 20 yaşlarına kadar aylık alabiliyorlar.

Söz konusu yükseköğrenim gören yetim kız ya da erkek çocuklar olduğunda aldıkları muhtaç aylığı, 25 yaşını doldurduklarında kesiliyor.

 • Aylık alan hak sahibinin üzerine kayıtlı lüks araç bulunduğunun tespit edilmesi
 • Muhtaç aylığı alanların üzerine kayıtlı değerli menkul ya da gayrimenkul mevcut olduğunun tespit edilmesi( bu durumda değerli menkul ya da gayrimenkulden elde edilen gelirin muhtaç aylığını aşması halinde kişiye bağlanan maaş, kesiliyor)
 • Muhtaç aylığı alan hak sahibinin ruhsat sahibi olduğu aracın rayiç bedelinin ya da kasko bedelinin yönetmelikte bahsi geçen muhtaç aylığının 170 katını geçtiğinin tespit edilmesi)

Muhtaçlık Belgesi Nasıl Alınır?

Muhtaçlık belgesi, muhtarlıktan alınabiliyor. Fakirlik belgesi alan ihtiyaç sahipleri; aldıkları bu belge ile TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, belediyelere, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına, dernek ve vakıflara ve yoksul vatandaşlara yardımlar eden diğer kurumlara başvurabiliyorlar.

Muhtaçlık belgesi, e-devlet üzerinden de indirilebiliyor.

Ancak bu belgeyi alan kişilerin mutlaka aldıkları belgeyi muhtara onaylatmaları ve imzalatmaları gerekiyor.

Muhtar tarafından onaylanmamış ve imzalanmamış olan belgelerin herhangi bir geçerliliği bulunmuyor.

Muhtaç Aylığı Alan Engelli Maaşı Alır Mı?

Muhtaç aylığı alan engelli maaşı alamaz. Her iki aylık da aynı kişi tarafından alınamaz.

Muhtaç aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, annesi ya da babası olmayan 18 yaş altı muhtaç çocuklar ile %40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara bağlanan bir aylıktır.

Engelli maaşı ise, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, en az %40 ve üzeri engel oranı bulunan, sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri belirli bir miktarın altında olan kişilere bağlanan bir aylıktır.

Her iki aylık da, muhtaçlık durumunu göz önünde bulundurarak bağlanmaktadır. Bu nedenle, muhtaç aylığı alan bir kişi, engelli maaşı için başvuruda bulunsa dahi, başvurusu kabul edilmeyecektir.

Muhtaç Aylığı Kaç Günde Bağlanır

Muhtaç aylığı başvurusu sonrası başvurunuz değerlendirmeye alınır ve ortalama 15 gün içersinde başvurunuzun sonucu belli olur.

Bu yazımızda muhtaç aylığı başvuru detaylarını sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Sizler de TC Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden fakirlik maaşı alıyorsanız ya da bu aylığa başvurmayı düşünüyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir; önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Murat atlı dedi ki:

  Mrb benim ailemle ben çok zor durumdayz bankalardan icraligim şuan çalışmıyorum sigortadan yararlanmamimiz bitmek üzere çok caaresiziz yardımlarınızı bekliyoruz