Özürlü ve Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? Lise ve Ortaokul

Özürlü ve Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? Lise ve Ortaokul
30.04.2024 13:11 | Son Güncellenme: 01.05.2024 00:45

Özürlü Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gün? Öğrencilerin hastalığında, aileden birinin rahatsızlandığı vb. durumlarda okula gelemeyeceği için devamsızlık yapma hakkı vardır.  Devamsızlık özürlü ve özürsüz olarak gruplandırılmaktadır.

Öğrencilerin istediği kadar devamsızlık yapma hakkı bulunmamaktadır. Devlet öğrencilerin olası durumlarda kullanabilmesi ve dersleri öğrenebilmesi ve kaçırmaması için belirli bir süre özürlü ve özürsüz devamsızlık hakkı vermektedir..

Özürlü Devamsızlık Ne Demek?

Özürlü devamsızlık; öğrencinin bir mazereti olduğu için bir sağlık kurumundan rapor alınarak yapılan devamsızlık türüdür. Bazı okullarda özürlü devamsızlık için velinin izninin ve bilgisin olması için rapor yerine veliden onay istenmektedir. Özürlü devamsızlık kısaca her hangi bir mazereti, raporu yada veli iznin olması durumunda öğrencinin okula itmemesidir.

Özürsüz Devamsızlık Ne Demek?

Özürsüz devamsızlık ise; öğrenimin herhangi bir mazereti olmadan yaptığı devamsızlık türüdür. Özürsüz devamsızlık öğrencinin her hangi bir mazeret sunmadığı raporunun olmadığı durumlardır. Okul idaresi özürsüz devamsızlık durumunda öğrencinin velisine bilgi vermektedir.

Özürlü Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Özürlü devamsızlık hakkı 20 gündür. Eğer bir öğrenci özürlü devamsızlık hakkı kullanırsa 5 gün içerisinde okula devamsızlık yapma nedenini bildirmelidir.

Özürlü devamsızlık öğrencinin birinci dereceden kişiler tarafından hazırlanan bir rapor ile okula bildirilebilir. Özürlü devamsızlık dilekçesi almanın bir diğer yolu ise herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık raporu alınmasıdır.

Lisede Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür

2024 yılı itibarıyla, lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Yani, bir lise öğrencisi, bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde özürsüz olarak 10 gün okula gitmeyebilir. Özürsüz devamsızlık hakkı 10 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve sınıfta kalırlar.

Özürlü devamsızlık hakkı ise, 20 gündür. Özürlü devamsızlık, öğrencinin hastalık, ailevi ve benzeri nedenlerle okula gidemediği durumlarda geçerlidir. Özürlü devamsızlıklarını belgelendirmek için öğrenciler, sağlık raporu, aile hekimi raporu, veli beyanı gibi belgeleri okul idaresine teslim etmek zorundadırlar.

Liselerde devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma durumunu önlemek için, öğrenciler devamsızlıklarını takip etmek ve özürlü devamsızlıklarını zamanında belgelendirmek zorundadırlar.

Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gündür Ortaokul

2024 yılı itibarıyla, ortaokulda özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Yani, bir ortaokul öğrencisi, bir eğitim ve öğretim yılı içerisinde özürsüz olarak 10 gün okula gitmeyebilir. Özürsüz devamsızlık hakkı 10 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve sınıfta kalırlar.

Özürlü devamsızlık hakkı ise, 20 gündür. Özürlü devamsızlık, öğrencinin hastalık, ailevi ve benzeri nedenlerle okula gidemediği durumlarda geçerlidir. Özürlü devamsızlıklarını belgelendirmek için öğrenciler, sağlık raporu, aile hekimi raporu, veli beyanı gibi belgeleri okul idaresine teslim etmek zorundadırlar.

Ortaokullarda devamsızlıktan dolayı sınıfta kalma durumunu önlemek için, öğrenciler devamsızlıklarını takip etmek ve özürlü devamsızlıklarını zamanında belgelendirmek zorundadırlar.

Ek olarak, ortaokullarda art arda 2 gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin velisi okula çağrılır. Okullar bünyesinde önleme ve müdahale yönlendirme komisyonu kurulur.

Özürlü Devamsızlık Hakkı Kaç Gün Lise

Özürlü devamsızlık hakkı kaç gün lise? Bu sorunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yönetmelikte belirtilmiştir. Buna göre, lise öğrencileri özürlü olarak toplam 20 gün devamsızlık yapabilirler. Özürlü devamsızlık için öğrencinin okula gelmediği günün başlangıcından itibaren 5 gün içinde mazeret nedeninin okula bildirilmesi zorunludur. Özürsüz devamsızlık hakkı ise 10 gündür.

Özürsüz ve özürlü devamsızlık toplamda 30 günü geçerse, öğrenci ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır. Ayrıca, art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin velisi okula çağrılır ve öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir. Devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenciler için de önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu kurulur. Lise öğrencileri, devamsızlık hakkını aşmamak için okul yönetmeliğine uymalı ve eğitimlerini aksatmamalıdırlar.

Özürlü Devamsızlık Hakkı Kaç Gün Ortaokul

Özürlü devamsızlık hakkı, özürlü öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştıkları zorluklara göre belirlenen bir haktır. Özürlü devamsızlık hakkı, özürlü öğrencilerin sağlık durumları, tedavi gereksinimleri, ulaşım sorunları, sosyal uyum süreçleri gibi faktörleri dikkate alarak, öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan devam etmelerini sağlamayı amaçlar. Özürlü devamsızlık hakkı, ortaokul düzeyinde yılda 30 gün olarak belirlenmiştir.

Bu süre içinde özürlü öğrenciler, okula gitmedikleri günler için mazeret bildirmek zorunda değildir. Ancak, bu sürenin aşılması durumunda, öğrencilerin okul yönetimine yazılı olarak başvurması ve devamsızlıklarının nedenini belgelemesi gerekmektedir. Özürlü devamsızlık hakkı, özürlü öğrencilerin eğitim haklarını korumak ve desteklemek için verilen bir imkandır. Bu hakkın kötüye kullanılması veya suiistimal edilmesi durumunda, öğrencilerin eğitim başarıları ve okul hayatları olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, özürlü devamsızlık hakkının sorumlu bir şekilde kullanılması önemlidir.

Özürlü Devamsızlık Sildirme

Öğrenci 5 gün okula gitmediğinde velisi tarafından hazırlanan bir dilekçe ile devamsızlık sildirebilmektedir. Fakat bu durumun değerlendirilmesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak karara bağlıdır. Öğrenci özürlü ve mazereti bulunan devamsızlık durumunda velinin okul yöntemine vereceği dilekçe ile beraber devamsızlığını hemen sildirebilir.

Özürlü devamsızlık durumunda velinin hazırlayacağı özürlü devamsızlık dilekçesini okula giderek bizzat teslim etmesi gereklidir. Aslında kısaca özürsüz devamlık veli tarafından özürlü devamsızlığa çevirme işlemidir.

Özürsüz Devamsızlık Hakkı Kaç Gün?

Özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Öğrenci okula herhangi bir rapor vb. bildirimi yapmadıysa bu özürlü devamsızlığınızdan düşmektedir.

Özürlü devamsızlık hakkını lisede okuyan öğrenciler genellikle okulun son aylarında sınava çalışmak için kullanmaktadır.

Devamsızlık Kaç Gün Olursa Sınıfta Kalınır?

Devlet öğrencilerine 10 gün özürsüz, 20 gün özürlü devamsızlık hakkı vermiştir. En fazla toplam 30 gün devamsızlık yapmak hakkınız bulunmaktadır. Eğer devamsızlık 31 gün olursa öğrencinin sınıf tekrarı yapması gerekecektir. Devamsızlık yapan öğrenci mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine 30 gün özürlü ve özürsüz devamsızlık 30 günü geçtiğinde öğrenci sınıfta kalır ve sınıf tekrarı yapar.

E-Okul Kapandıktan Sonra Devamsızlık Girilir Mi?

e-Okul sistemi kapandıktan sonra devamsızlık yapsanız dahi bu devamsızlık sisteme işlemeyeceği için devamsızlığınız 30 günü geçse bile sınıfta kalma gibi bir şey yoktur. E-Okul sistemi kapandıktan sonra yapılan devamsızlık sisteme işler ancak sistemde hemen görünmez.

E-Okul kapandıktan sonra yapılan devamsızlık sisteme işlenmesine karşında sistemde görünmez.

Birinci Dönemin Devamsızlığı İkinci Dönem Silinir Mi?

Maalesef böyle bir durum söz konusu değildir. Birinci ve ikinci dönem toplam devamsızlık hakkı 30 gündür. Öğrenciler bir eğitim döneminde ilk dönem ve ikinci dönem toplamda 30 gün devamsızlık hakkı bulunmaktadır.

Devamsızlık Kaç Gün Olursa Belge Alınamaz?

Yapılan yeni düzenleme ile 5 gün devamsızlık yapan öğrenciler başarı durumu iyi olsa bile takdir ve teşekkür belgesi alamamaktadır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgi edinebilmek için okulun idaresine gitmelisiniz.

Özürlü ve Özürsüz Devamsızlık Dilekçesi

Öğrencinin velisi tarafından neden okula gidemediğini belirten dilekçedir. Bu dilekçe okul idaresine verilir ve okul idaresi doğruluğunu teyit etmek için öğrencinin velisi ile iletişime geçer. Eğer öğrencinin devamsızlık yapmak için geçerli bir sebebi varsa gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra öğrencinin yaptığı devamsızlık silinir.

Yorumlar

  1. Yeşim dedi ki:

    Çocuklarim engelli 2 side