E-Devlet Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama

E-Devlet Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama
08.03.2024 05:57 | Son Güncellenme: 08.03.2024 17:26

E-Devlet Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama 2024; Ülkemizde vefat eden sigortalının eşine SGK tarafından bağlanan aylığa dul aylığı; çocuklarına, anne ve babasına bağlanan aylığa ise yetim aylığı ismi veriliyor.

Ölüm aylığı olarak da bilinen dul ve yetim aylıkları; yalnızca belirli başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlara bağlanıyor.

Vefat eden sigortalının yakınlarına bağlanan ölüm aylığı ile ölen kişinin geride kalan eşinin, çocuklarının ve anne, babasının ekonomik imkansızlıklar dolayısıyla mağdur olmalarını önlemek amaç ediniyor.

Bu yazımızda kısaca dul ve yetim aylığı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet dul ve yetim aylığı sorgulama nasıl olur? vb. konuyla ilgili olarak en çok merak edilen soruları yanıtlamaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışacağız.

Dul ve Yetim Aylığı Başvuru Şartları

Vefat eden sigortalı kişinin yakınlarına dul veya yetim aylığı bağlanabilmesi için ölen kişinin mutlaka bazı başvuru şartlarını taşıyor olması gerekiyor.

Emekli Sandığı, SSK ya da Bağkur sigorta kollarından birine tabi iken vefat eden sigortalının taşıması gereken şartları ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Vefat eden sigortalı kişinin en az 1800 gün için yaşlılık, malullük ya da ölüm sigorta primlerinin bildirilmiş olması
 • Sigortalının yaşlılık, malullük ya da vazife aylığı alırken ya da bu aylıklardan birini almaya hak kazanmış iken ancak henüz işlemlerini tamamlamamış iken vefat etmesi
 • Sigortalının aldığı yaşlılık, malullük ya da vazife aylığının girdiği yeni bir iş dolayısıyla kesildikten sonra vefat etmesi
 • 4/1A sigorta koluna tabi iken vefat eden sigortalı kişinin her türlü borçlanma süreleri haricinde en az 5 yıllık süre için sigortalı olması ve en az 900 gün için yaşlılık, malullük veya ölüm aylığı sigorta primlerinin bildirilmiş olması

***Yukarıdaki şartları taşıyan kişilerin hak sahibi yakınları; SGK il ya da ilçe müdürlüklerine dul veya yetim aylığı alabilmek için başvurabiliyorlar.

Dul Maaşı Kimlere Verilir? 

Dul aylığı; vefat eden sigortalının geride kalan eşine bağlanıyor.

Ancak kişinin dul aylığı başvurusunun onaylanması için vefat eden sigortalı ile arasında yasal bir evlilik bağının mevcut olması ve kişinin mutlaka TC vatandaşı olması gerekiyor.

Geride kalan eşin tekrar başka biriyle evlenmesi halinde kişinin dul maaşı alabilme hakkı sona eriyor.

Ancak kişi, evlendiği kişiden boşandığında vefat eden eşi üzerinden tekrar dul aylığına başvurabiliyor.

Yetim Maaşı Kimlere Verilir?

Vefat eden sigortalının çocuklarına, belirli oranlarda da yani eş ve çocuklardan artan hisse oranında da annesine ve babasına bağlanan ölüm aylığına yetim maaşı ismi veriliyor.

Kız çocuklarının yanı sıra erkek çocuklar da yetim aylığı alabiliyorlar.

Kız çocuklar; evlenene ya da en az asgari ücretle sigortalı bir işe girene dek yetim aylığı almaya devam edebiliyorlar.

Erkek çocuklar ise üniversite eğitimi görmeleri halinde 25, lise eğitimi görmeleri durumunda 20, eğitim görmemeleri halinde ise 18 yaşına kadar yetim aylığı alabiliyorlar.

Bununla birlikte en az %60 engel oranına sahip olan ve engeli dolayısıyla sigortalı bir işte çalışamayan engelli yani malul kız ya da erkek çocuklar; evlenmeleri halinde de yetim aylığı alabiliyorlar.

Vefat eden sigortalının 65 yaş altında olan ve aylık geliri asgari ücretin altında kalan anne ve babasına ise eşten ve çocuklardan artan hisse oranında yetim aylığı bağlanıyor.

Ancak 65 yaş üstü anne ve babalar için artan hisse oranı dikkate alınmaksızın bu kişilere yetim aylığı bağlanıyor.

Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Dul ya yetim aylığına başvurmayı düşünen hak sahipleri; e-devlet platformu üzerinden TC kimlik no ve e-devlet şifre bilgileri ile başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

E-devlet üzerinden dul veya yetim aylığına başvurmak isteyenlerin ise https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi linkine tıklamaları gerekiyor.

Hak sahipleri yani vefat eden sigortalının yakınları; başvuru formunda kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayarak, ön başvurularını tamamlayabiliyorlar.

Dul ve yetim aylığı almak isteyen hak sahipleri; ikametgahlarının bulunduğu yerdeki SGK il ya da ilçe müdürlüklerine giderek de başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Lakin Emekli Sandığı’na tabi iken vefat eden kişinin yakınlarının dul ve yetim aylığı taleplerini Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi NO:7 Sıhhiye/Ankara adresine bizzat giderek ya da kendilerinden istenilen belgeleri bu adrese posta yoluyla göndererek, gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Dul ve Yetim Aylığı Bağlanma Oranları

Emekli Sandığı, SSK ya da Bağkur sigorta kollarından birine tabi iken ölen sigortalının yakınlarına bağlanan dul ve yetim aylığı bağlanma oranları kanunda belirtiliyor.

SSK ve Bağkurlu iken ölen kişinin yakınlarına bağlanan aylık oranlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Dul eşe %50 oranında, şayet yetim aylığı bağlanmış çocuk bulunmaması durumunda çalışmayan dul eşe %75 oranında
 • Vefat eden sigortalının çocuğunun olmaması, yalnızca eşinin olması ve eşinin de Emekli Sandığı kapsamında aylık alması ya da devlet memuru olarak çalışması durumunda %50 oranında
 • Vefat eden kişinin bir çocuğunun olması halinde eşe %60, çocuğa da %30 oranında
 • Bir eş ve iki çocuk olması durumunda eşe %50, çocuklara %25 oranında
 • Evli olmayan ya da evli olmasına rağmen sonradan boşanan her bir kız çocuğuna sayı fark etmeksizin %25 oranında
 • Tek kız çocuk olması halinde %50 oranında
 • Geliri asgari ücretin altında olan ve çalışmayan anne ve babaya eşten ve çocuklardan artan hisse oranına bakılmaksızın %25 oranında

dul ve yetim aylığı bağlanıyor.

Emekli Sandığı’na tabi iken vefat eden sigortalının yakınlarına ise farklı oranlarda dul ve yetim aylığı bağlanıyor.

Dul ya da yetim aylığı bağlanma oranlarına ilişkin en ayrıntılı bilgi için SGK il ya da ilçe müdürlüklerine danışabilirsiniz.

Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu Telefon Numarası

Dul ve yetim aylığı başvuru şartlarını, başvuru için gerekli olan belgeleri, dul ve yetim aylığı alıp alamayacağınızı öğrenmek adına dilediğiniz zaman ALO170 SGK Çalışma Hayatı İletişim Merkezini arayabilirsiniz.

Dul ve Yetim Aylığı Başvuru Formu

Hak sahiplerinin gerek e-devlet platformu üzerinden gerekse SGK il ya da ilçe müdürlüklerine bizzat giderek gerçekleştirdikleri dul ve yetim aylığı başvuruları sırasında mutlaka başvuru formu doldurmaları gerekiyor.

Bu formda kişilere kişisel bilgilerine, banka bilgilerine, mesleklerine kısacası dul veya yetim aylığı başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarına ilişkin birtakım sorular yöneltiliyor.

SGK; bu sorulara verilen yanıtlar ve başvuru sahiplerince teslim edilen belgeler doğrultusunda başvuru sahiplerinin dul veya yetim aylığı alma haklarının bulunup bulunmadığını kararlaştırıyor.

Dul ve yetim aylığı başvuru formunda yani SGK gelir ödenek ve talep belgesinde beyan edilen bilgilerin doğru olup olmadığı; başvurulan SGK il ya da ilçe müdürlüğü tarafından detaylı bir şekilde araştırılıyor.

Bu yüzden de formdaki tüm soruları doğru ve eksiksiz bir şekilde yanıtlamanız gerekiyor.

Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Hak sahiplerinin dul ve yetim aylığı başvuruları sırasında SGK il ya da ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gereken bazı belgeler bulunuyor.

Bu belgeleri ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Başvuru sahibine ait TC kimlik kartı aslı ve önlü arkalı TC kimlik kartı fotokopisi
 • İkametgah belgesi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Başvuru sahibine ait 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Dul ve yetim maaşı başvuru formu
 • Engelli başvuru sahipleri için SGK tarafından yetkilendirilmiş tam teşekküllü bir hastaneden alınması gereken 2024 engelli belgesi
 • Vefat eden sigortalıya dair ölüm belgesi
 • Kendisine vasi atanan başvuru sahipleri için vasi ilamı
 • Yetim aylığına başvuran erkek çocuklar için eğitim gördükleri okuldan almaları gereken öğrenci belgesi ve öğrenim durumlarına ilişkin belge

Teslim etmeniz gereken belgelerin tam listesini öğrenmek adına ALO170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezini arayabilirsiniz.

2024 Dul ve Yetim Maaşı Ne Kadar?

Hak sahiplerine bağlanan dul ve yetim aylıklarının miktarı; vefat eden kişinin hangi sigorta koluna bağlı olduğuna, aylık kazancına ve aylık bağlanma oranlarına göre değişiklik gösteriyor.

Örneğin; SSK sigorta koluna mensup iken vefat eden ve aylık kazancı 20 BİN TL olan bir kişiyi düşünelim.

Bu kişinin iki evlenmemiş kız çocuğunun olduğunu farz edelim.

Bu durumda vefat eden kişinin eşine 10000 TL; her iki kız çocuğuna da 5000’er TL olacak şekilde dul ve yetim aylığı bağlanıyor.

Dul Maaşı Hangi Hallerde Kesilir 2024?

Dul aylığı; bazı durumlarda kesilebiliyor.

Dul aylığının kesilmesine neden olan bu faktörleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşlığından çıkma ya da çıkarılma
 • Evlenme

Sanılanın aksine dul kişinin sigortalı bir işe girmesi durumunda aldığı aylık, kesilmiyor.

Ancak aylık bağlanma oranlarında azalma oluyor.

Aynı zamanda 5434 sayılı kanuna göre dul maaşı alan kişilere kanunun ek 81 ve 84. maddesine göre ödenen ek/ilave ödemeler de kesiliyor.

Dolayısıyla kişiler, daha az bir dul maaşı alıyorlar.

Evlilik; dul maaşının kesilmesine neden olsa da dul harp malullüleri ile evlenen kadınların aldıkları aylıkta herhangi bir kesinti olmuyor.

Yetim Aylığı Hangi Hallerde Kesilir?

Vefat eden sigortalının çocuklarına, annesine ve babasına bağlanan yetim aylığında da bazı durumlarda kesilme söz konusu olabiliyor.

Anne ve babaya bağlanan yetim aylığı kesilme nedenlerini ise aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşlığından çıkarılma veya çıkma
 • En az asgari ücretle sigortalı bir işe girme
 • Evlenme

*Kendisine aylık bağlanan babanın evlenmesi halinde aldığı aylık kesilmiyor.

Ancak anneye bağlanan aylık, annenin evlenmesi halinde kesiliyor.

İstisnai olarak vefat eden vazife ve harp malullerinin annesine ya da babasına bağlanan aylık, evlenseler dahi kesilmiyor.

Aynı zamanda vazife ya da harp malullerinin annesinin veya babasının işe girmesi durumunda bile aldıkları aylık kesilmiyor.

Çocuklara bağlanan yetim aylığının kesilme nedenleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC vatandaşlığından çıkma veya çıkarılma
 • Sigortalı bir işte çalışmaya başlama
 • Evlenme
 • Üniversitede eğitim gören erkek çocukların 25, lisede eğitim gören erkek çocukların 20, eğitim görmeyen erkek çocukların ise 18 yaşını doldurması

**Evlilik; çocuklara bağlanan yetim aylığının kesilmesini beraberinde getirse de en az %60 engel oranına sahip olan kız ya da erkek çocukların evlenmesi halinde bile aldıkları aylık kesilmiyor.

Ancak bu kişilerin sağlık kontrolü sonrası engel oranlarının %60 altına düştüğünün tespit edilmesi durumunda bu kişilere bağlanan aylık kesiliyor.

Dul ve Yetim Maaşı Hangi Bankadan Alınır?

İlk dul ve yetim aylığı ödemeleri; kişilerin Ziraat Bankası hesabına yatırılıyor.

Ziraat Bankası hesabı olanlar, ATM’lerden, banka hesabı olmayanlar ise herhangi bir banka şubesinden ilk aylıklarını alabiliyorlar.

Sonraki aylıklar ise kişilerin PTT hesabına yatırılıyor.

Kişiler; TC kimlik kartları ile kendilerine en yakın PTT şubesinden hesaplarına yatırılan dul ve yetim aylığını çekebiliyorlar.

PTTKart kullanıcıları gibi yeni çipli kimlik kart sahipleri de şifreleri ile PTTMatiklerden aylıklarını çekebiliyorlar.

Dul Maaşı Sigortalı Olunca kesilir mi?

Dul maaşı; kişinin sigortalı bir işe girmesi durumunda kesilmiyor.

Yeni işe giren kişiler; hem ölen eşleri üzerinden hem de yeni işleri dolayısıyla dul maaşı alabiliyor; çifte emekli olabiliyorlar.

Ancak kişilere bağlanan dul maaşı bağlama oranlarında azalma oluyor.

Aynı zamanda kişilere yapılan ek, ilave ödemeler de kesiliyor.

Yani dul kadın ya da erkekler, yeni bir işe girmeleri durumunda eskiye nazaran daha az bir dul aylığı alıyorlar.

Boşanan Kadınlar Yetim Aylığı Alabilir mi?

Yetim aylığı almakta iken evlenen ve evlendiği eşinden boşanan kadınlar; tekrar anneleri ya da babaları üzerinden yetim aylığı alabiliyorlar.

Yetim aylığı almak isteyenlerin başvuru işlemlerini tekrar gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama

Dul ya da yetim maaşına başvuranlar, başvuru sonuçlarını e-devlet platformu üzerinden görüntüleyebiliyorlar.

Dul ve yetim aylığı başvuru sorgulama yöntemlerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

E-Devlet Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama

E-devlet platformu üzerinden başvuru sonucunuzu görüntülemek adına başvuru linkini tıklayabilirsiniz.

Yani https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-olum-yardimi-ve-dul-yetim-ayligi-talebi linki üzerinden başvurunuzun son durumunu takip edebilirsiniz.

Ziraat Bankası Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama

Dul ve yetim aylığı almaya hak kazanan hak sahiplerinin ilk ödemeleri, Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor.

Kişiler, Ziraat Bankası’nı arayarak, mobil ya da internet bankacılığı üzerinden veya bizzat banka şubesine giderek, maaşlarının hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını öğrenebiliyorlar.

TC ile Dul Maaşı Sorgulama

Başvuru sahipleri; ALO170 SGK Çalışma Hayatı İletişim Merkezi’ni arayıp, başvurularının son durumuna ilişkin bilgi edinebiliyorlar.

 PTT Dul ve Yetim Aylığı Sorgulama

Hak sahiplerinin aylıkları düzenli olarak PTT hesaplarına yatırılıyor.

Hak sahipleri, maaşlarının PTT hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını ise https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama linki üzerinden takip edebiliyorlar.

Dul ve Yetim Maaşı Nasıl Alınır?

Başvurulan SGK il ya da ilçe müdürlüğü; başvuruları değerlendirirken, başvuru sahiplerince doldurulan başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırıyor.

Aynı zamanda başvuru sahipleri tarafından teslim edilen belgeleri de inceliyor.

Başvuru şartlarını taşıyanların başvuruları, onaylanıyor.

Başvuru sonuçları, kişilerin telefonlarına SMS ile bildiriliyor.

Aynı zamanda sonuçlar, e-devlet platformunda da açıklanıyor.

Başvuruların değerlendirilip, karara bağlanması bir aya kadar uzayabiliyor.

Başvuruların açıklandığı tarih itibariyle hak sahipleri, en fazla bir ay içerisinde Ziraat şubelerinden hesaplarına yatırılan dul veya yetim aylıklarını çekebiliyorlar.

Dul ve Yetim Aylığı Alanlar Sosyal Yardım Alabilir mi?

Dul ve yetim aylığı alan kişiler; belediyelere, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ve sosyal yardımlarda bulunan diğer kurum, kuruluş ve kişilere yardım almak için başvurabiliyorlar.

Dul ve yetim aylığı alanlara kurumlar tarafından gıda ve erzak yardımı, sosyal destek kartı yardımı, giysi yardımı, beyaz eşya ve mobilya yardımı, para yardımı, kira yardımı, doğalgaz yardımı vb. birçok yardım yapılıyor.

Dul ve yetim aylığa alanlara sosyal yardım yapan kurum, kuruluş ve kişileri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • TC Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Belediyeler
 • Kaymakamlıklar
 • Valilikler
 • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları
 • Dernek ve vakıflar
 • Kızılay
 • Ünlü iş adamları, ünlü sanatçılar ve ünlü futbolcular

Bu yazımızda kısaca dul maaşı ve SGK yetim aylığı sorgulama yöntemlerini sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Sizler de dul ya da yetim aylığı alıyorsanız; konuyla ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi yazımızın yorum kısmına yazabilir, önerilerinizi değerli okuyucularımızla paylaşabilirsiniz.

Yorumlar

 1. Dilara yüceur dedi ki:

  Evlnip ayrildim bi kizim var hiç bi gelirim yok allah rızası için dulluk maşı talep edyorum evim kira kızımın ihtiyaçlarıni almyorum kışlık odunum uz komrumuz yok ne olursunuz Allah razısi için yardım istiyorum sizlerden